Language

BelarusianCatalanChineseDutchEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanLatinRomanianRussianSpanishThai

"Trích dẫn," danh sách

Làm việc Trích dẫn

Và từ khi tôi muốn nhắc nhở các từ bài bản chất con người không thay đổi quan]

2018/09/25

"Họ là bây giờ,những Gì đối với những gì tôi sẽ làm." Và bây giờ, tôi có những người khác. Vào những lúc như vậy để nhớ lại những lời tôi muốn 5 giới thiệu. Người già, một nơi nào đó để đọc đầu tiên, và hãy nhớ lời.

Trích dẫn

Trong tình yêu và bây giờ ở một nơi nào đó để đi đến"cuộc hành trình"bài kiểm tra 8 sẵn

2018/08/31

"Hành trình"bài kiểm tra 8 về đây. Ở trong"trích dẫn,"để đọc khi nó đơn phương chỉ nhận được nhất của mình, có Thể đã được thông qua các blog mà tôi nghĩ để viết nó. Cuộc hành trình tình yêu của một ai đó,một cái gì đó để cảm thấy hạnh phúc.